Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SOSW W JURKACH

Data: 24.02.2016 r., godz. 04.36    3658
16 lutego 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Dorota Gellner
„Zły humorek”
Jestem dzisiaj zła jak osa!
Złość mam w oczach i we włosach!
Złość wyłazi mi uszami
I rozmawiać nie chcę z wami!
A dlaczego?
Nie wiem sama
Nie wie tata, nie wie mama…

16 lutego 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016.
W spotkaniu uczestniczyli Rodzice dzieci objętych zajęciami wwr, Dyrektor Ośrodka- p. Monika Mikołajczyk, wicedyrektor- p. Katarzyna Dąbrowska i terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju. Zaproszenie na nasze spotkanie przyjęła dr Aneta Jegier- starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej, współautorka książki Mój złośnik, czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością. Pani Aneta przedstawiła uczestnikom spotkania prezentację multimedialną Złość u dzieci, zawierającą informację o tym, czym jest złość, jak postępować w przypadku wybuchu złości u dziecka i jak rozmawiać z dziećmi o złości. Rodzice i terapeuci chętnie zadawali pani Anecie pytania, korzystając z jej bogatej wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego zdobytego podczas pracy z dziećmi. Był to również czas na wspólne poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji występujących podczas pracy terapeutycznej
i w życiu rodzinnym.
W drugiej części spotkania specjaliści tworzący Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka omówili z Rodzicami postępy ich dzieci. Miła atmosfera towarzysząca spotkaniu sprzyjała wymianie spostrzeżeń, doświadczeń i informacji między terapeutami a Rodzicami, a także integracji w coraz większym gronie.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jurkach