Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Umowa na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy PCM Sp. z o.o. podpisana.

Data: 20.07.2018 r., godz. 11.25    1524
W dniu 17 lipca 2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Pani prezes Marzena Barwicka podpisała umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów.
W dniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Pani prezes Marzena Barwicka podpisała umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów. W tym ważnym dla szpitala wydarzeniu wziął udział minister Marek Suski. 

Wartość zadania wynosi 11 799 032, 57 zł. w tym w tym 6 341 600,00 zł. środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego. Wkład własny Powiatu Grójeckiego to 5 457 432,57 zł. 

Przewidywany termin zakończenia 30 września 2020 r. Prezes firmy ARBUD Pan Rafał Markowski poinformował, że prace przygotowawcze rozpoczną się na początku sierpnia 2018 r.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy szpitalny oddział ratunkowy, w którym realizowane będą świadczenia w ramach całodobowej gotowości do udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia, obejmujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne a w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Szpitalny oddział ratunkowy będzie wspierał działania w zakresie ratownictwa medycznego a swoim obszarem działania obejmie nie tylko teren powiatu grójeckiego, ale również powiatów ościennych.

Utworzenie SOR przyniesie długofalowe korzyści dla społeczeństwa:
• zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych;
• poprawę skuteczności podejmowanych działań ratunkowych;
• zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłych (kalectwa, niepełnosprawności);
• optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów.


Budowa SOR wpłynie na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa, podniesienie jakości świadczonych usług, warunków pracy personelu medycznego, a wyposażenie w nowoczesny sprzęt pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na skuteczną diagnozę i natychmiastową pomoc w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.

Starostwo Powiatowe w Grójcu