Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uroczystości 10. Rocznicy Nadania Imienia Św. Franciszka z Asyżu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Nowym Mieście nad Pilicą.

Data: 08.06.2018 r., godz. 09.17    3180
Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór i wciąż pozostaje niedościgłym ideałem. Święty Franciszek z Asyżu pozostawił głębokie przesłanie dla ludzkości. Dał świadectwo niezwykłej siły ducha, wiary, miłości Boga i człowieka. Był uosobieniem dobra, prawdy i mądrości. Jego cząstka powinna tkwić w każdym z nas.
„Ideały są jak gwiazdy – jeśli nie można ich dosięgnąć, to należy się nimi kierować.”

Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór i wciąż pozostaje niedościgłym ideałem. Święty Franciszek z Asyżu pozostawił głębokie przesłanie dla ludzkości. Dał świadectwo niezwykłej siły ducha, wiary, miłości Boga i człowieka. Był uosobieniem dobra, prawdy i mądrości. Jego cząstka powinna tkwić w każdym z nas.

W dniu 04.06.2018 r. odbyły się uroczyste obchody 10. Rocznicy Nadania Patrona Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Nowym Mieście nad Pilicą.

Przez cały rok przygotowywaliśmy się do tego dnia. Uczniowie poznawali postać św. Franciszka z Asyżu. Na lekcjach wychowawczych, podczas wyjść do kościoła Ojców Kapucynów, na zajęciach w grupach wychowawczych, podczas różnych imprez, których myślą przewodnią była osoba naszego Patrona, cała społeczność szkolna przybliżała sobie historię jego życia Odbyły się również konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne pod hasłem „Co wiesz o św. Franciszku z Asyżu”. Wyjątkowy był również mecz o Puchar św. Franciszka pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Ponadto cała brać szkolna wykonywała różnorodne elementy dekoracyjne, by szkoła nasza zmieniła swój wygląd, przypominając o tej ważnej dla wszystkich postaci świętego.

Wszyscy czekaliśmy na ten wyjątkowy dzień - uroczystość rozpoczęła się przemarszem całej społeczności szkolnej wraz z rodzicami, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Katarzyna Smagowską oraz zaproszonych gości do Kościoła Braci Mniejszych. O godzinie 1200 rozpoczęła się msza święta, którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzeja Dziuba, który wygłosił Słowo Boże. Uroczystość kościelną wzbogaciła śpiewem siostra Wanda i schola młodzieży.

Podczas mszy Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pani Elżbiet Fałek, w obecności Księdza Biskupa, przy figurze św. Franciszka z Asyżu zawierzyła nasz Ośrodek.

Po zakończeniu Mszy św., delegacje szkół ze sztandarami, zaproszeni goście oraz pozostali obecni przeszli w orszaku do szkoły na dalsze uroczystości.

Na dziedzińcu rozpoczęła się druga część obchodów, wprowadzone zostały sztandary szkół: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Jurek, Zespołu Szkół Specjalnych z Grójca oraz sztandar naszej szkoły. Odśpiewano hymn państwowy, następnie pod tablicą upamiętniającą wydarzenie z dnia 03.06.2008 r. - nadanie imienia naszej szkole, zostały złożone przez delegacje kwiaty i rozbrzmiał hymn szkoły.

W dalszej części uroczystości powitano zaproszonych gości:
Pana Stanisława Karczewskiego-Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Panią Annę Zalewską-Ministra Edukacji Narodowej
Pana Krzysztofa Murawskiego-Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
Panią Aurelię Michałowską-Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Pana Krzysztofa Szewczyka-Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu
Pana Marka Ścisłowskiego-Starostę Powiatu Grójeckiego
Pana Mariusza Dziubę-Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Pana Tomasza Pietruchę-Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Powitano również: Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zarząd Starostwa Grójeckiego, Radnych Powiatu Grójeckiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Powiatu Grójeckiego oraz Dyrektorów Szkół, Ośrodków i Domów Pomocy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Grójeckiego, jak również Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, Kierownika Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą, Z – cę Nadleśniczego Nadleśnictwa Grójec i wszystkich przybyłych gości.

Naszą uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele mediów: TVP3 Warszawa.

Jednym z elementów bogatego programu uroczystości był występ artystyczny naszej młodzieży wraz z Zespołem Ludowym z Nowego Miasta nad Pilicą, który wykonał pieśni franciszkańskie przygotowane specjalnie na tę okoliczność, a potem zaprezentował swój repertuar. Po prezentacji uczniów i zespołu głos zabrała gospodarz uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Fałek, która swą wypowiedź odniosła do postaci patrona, rozważając jego przesłanie modlitewne.

Podczas naszej szkolnej gali głos zabrał również przyjaciel naszej placówki Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, który wspomniał pierwszą uroczystość nadania imienia szkole, podziękował dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom ośrodka za pracę, za służbę dla dobra naszych podopiecznych. Następnie głos zabrali: Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Marek Ścisłowski – Starosta Powiatu Grójeckiego oraz Pani Aurelia Michałowska -Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Po przemówieniach w/w gości odczytano list Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej Agaty Kornhauser – Dudy oraz list Marszałka Sejmu, którzy podziękowali za zaproszenie, lecz ze względu na obowiązki, jakie pełnią, nie mogli przybyć na uroczystość.

Po części oficjalnej nasi goście otrzymali drewniane pamiątki z wizerunkiem św. Franciszka z Asyżu wykonane przez naszą młodzież pod opieką nauczyciela zawodu stolarz.

W dalszej części uroczystości dostojni goście obejrzeli przygotowaną wystawę zdjęć „Minęło dziesięć lat”, ukazującą najważniejsze wydarzenia z tego okresu, jak również wystawę prac z Międzyszkolnego konkursu „Co wiesz o św. Franciszku z Asyżu”. 

Na zakończenie obchodów wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek.
W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników zapewne będą obchody 10. rocznicy nadania imienia św. Franciszka z Asyżu naszej szkole .

Opracowała: mgr Ewa Borowska/SOSW Nowe Miasto nad Pilicą