Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Pożegnanie Maturzystów rocznik 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Data: 08.05.2018 r., godz. 09.18    1030
Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi…ta fraza z piosenki zespołu Dżem, stała się hasłem pożegnania maturzystów w ZSP w Jasieńcu.

Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi…ta fraza z piosenki zespołu Dżem, stała się hasłem pożegnania maturzystów w ZSP w Jasieńcu. Kolejny rocznik młodzieży żegna się ze sobą i ze szkołą w uroczysty sposób. Bowiem szczególne, niepowtarzalne chwile szczególną i niepowtarzalną winny mieć oprawę, by nie zagubiły się w pędzie codzienności, w pogoni, za czymś, co mało ważne. Godziny przygotowań, podsumowań, by przez krótki czas na uroczystym apelu uhonorować wszystkich zasłużonych abiturientów.
W 2018 roku mieliśmy niezwykle trudne zadanie, uczniowie bowiem byli podczas lat 2014- 2018 wyjątkowo aktywni pod względem edukacji, działań charytatywnych, społecznych, muzycznych, profilaktycznych, sportowych i artystycznych. Wykazywali się ogromnym zaangażowaniem w działaniach na rzecz szkoły, społeczności lokalnej oraz instytucji, z którymi nasza szkoła współpracuje. 

Tę coroczną kwietniową ważną dla absolwentów ZSP w Jasieńcu uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Dorota Nowak-Michałowska, która przypomniała historię pobytu w ciągu 3 i 4 lat w naszej szkole uczniów, wspomniała ich zaangażowanie i udział w życiu szkolnym i pozaszkolnym. Podziękowała za zaangażowanie Absolwentom, Nauczycielom, Pracownikom i Rodzicom.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły uświetnili swoją obecnością Starosta Powiatu Grójeckiego pan Marek Ścisłowski, Wójt Gminy Jasieniec pan Marek Pietrzak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego pan Michał Pruś, Sekretarz Gminy Jasieniec pan Tomasz Podhorecki, prezes Banku Spółdzielczego w Jasieńcu pan Dariusz Dylicki, Przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grójeckiego pan Jan Madej , pan Tomasz Barański, dyrektor finansowy Pałacu w Małej Wsi oraz pan Mariusz Stążecki reprezentujący pana Jakuba Korczaka dyrektora firmy Kubota w Grójcu. W tak ważnym wydarzeniu uczestniczyli również Rodzice Uczniów, którym pani dyrektor i wychowawcy wręczyli listy gratulacyjne, podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły i pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych. Wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe długopisy z logo szkoły, pamiątkowe długopisy ufundowane przez Zarząd Powiatu Grójeckiego. Świadectwa ukończenia szkoły uczniowie otrzymali z rąk Starosty Powiatu Grójeckiego pana Marka Ścisłowskiego, Wójta Gminy Jasieniec pana Marka Pietrzaka, Dyrektora Szkoły pani Doroty Nowak-Michałowskiej i Wychowawców. Najwyższą średnią ocen uzyskali uczniowie: Łukasz Drążkiewicz, Radosław Traczyk, Kacper Biernacki, Natalia Głowacka, Damian Piwowarski. Wielkim zaskoczeniem dla abiturientów było wręczanie podziękowań i statuetek zazaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego i godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach na szczeblu gminnym i powiatowym. Wśród wyróżnionych byli: Natalia Kierońska, Karolina Płatek, Hubert Dzikołowski, Dominik Misiek, Łukasza Drążkiewicz, Kacper Biernacki, Radosław Traczyk, Karol Lech. Dyplomy, nagrody książkowe i pamiątkowe upominki stanowiły dodatkowy powód do wzruszeń i łez. Gratulacje, życzenia, podziękowania i sentymentalne wspomnienia stanowiły jedynie tło do prawdziwych emocji maturzystów, dyrekcji i nauczycieli. Listy gratulacyjne i podziękowania, które otrzymali również Rodzice były powodem miłych wzruszeń z wzorowego wychowania swoich Dzieci. Gorące podziękowania za pracę w Radzie Rodziców i pamiątkowe zdjęcia otrzymała Pani Hanna Drążkiewicz. Wszyscy Rodzice, których dzieci uzyskały średnią ocen powyżej 4,0 i angażowali się w życie szkoły otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania. Były to chwile wzruszające dla każdego Rodzica.

Przedstawiciele instytucji, które objęły patronatem kierunki kształcenia ZSP w Jasieńcu wręczyli uczniom najbardziej angażującym się nagrody: Pan Dariusz Dylicki Prezes Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Kacprowi Biernackiemu absolwentowi Liceum Ogólnokształcącego, Pan Jan Madej przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Łukaszowi Drążkiewiczowi absolwentowi Technikum Agrobiznesu, Pan Tomasz Barański Dyrektor finansowy Pałacu w Malej Wsi Karolowi Lech absolwentowi technikum żywienia i usług gastronomicznych, pan Jakub Korczak Dyrektor Kubota oddział w Grójcu Dominikowi Miśkowi absolwentowi technikum mechanizacji rolnictwa . Duma i optymizm malowały się na twarzach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Była i refleksja, gdy uczniowie klas III przedstawili zdjęcia maturzystów w formie kroniki z lat 2014-2018. Tu bowiem zrozumieli, że skończyła się młodzieńcza beztroska, a zaczyna się prawdziwe życie - pełne wyborów, decyzji i odpowiedzialności. Pamięć jest ulotna, dlatego na ręce pani dyrektor abiturienci przekazali pamiątkowe tablo, zasadzili drzewko niepodległości, oddając hołd i zapisując nowe karty historii. Przyczynili się tym samym do powstania Alei Klonowej Absolwentów ZSP w Jasieńcu. Pani dyrektor Dorota Nowak-Michałowska zaprosiła już teraz absolwentów na spacer aleją klonową i miłe wspomnienia z najpiękniejszych młodzieńczych lat. Na długo zapamiętamy słowa wypowiedziane przez jedną z absolwentek: „pragnę powiedzieć, że Jak jesienny błędny liść, takie jest życie człowieka. Nie wie, skąd przyszedł, dokąd ma iść i co go w życiu czeka… ale my absolwenci rocznik 2018 jesteśmy pewni, dokąd powinno zmierzać nasze życie i jakie zachowanie jest godne absolwenta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu. „

Drodzy Absolwenci! Pamiętajcie, że będziemy Was miło wspominać. Jesteśmy pewni, że sobie poradzicie, odniesiecie sukcesy, zrealizujecie marzenia. Będziemy śledzić Wasze losy, ciesząc się z Waszych sukcesów i przeżywać wasze porażki.

                                                                                                                                                                                     Aneta Lewandowska
                                                                                                                                                                                             Renata Zwolińska
                                                                                                                                                                                              /ZSP Jasieniec

Polecamy