Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

SUKCES MAŁGORZATY NOWAK – Uczennicy ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w GRÓJCU.

Data: 08.05.2018 r., godz. 08.46    864
SUKCES MAŁGORZATY NOWAK – Uczennicy ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w GRÓJCU wraz z WYRÓŻNIENIEM w kategorii szkół ponadpodstawowych w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „ORZEŁ BIAŁY NASZA DUMA”
SUKCES MAŁGORZATY NOWAK – Uczennicy ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w GRÓJCU wraz z WYRÓŻNIENIEM w kategorii szkół ponadpodstawowych w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „ORZEŁ BIAŁY NASZA DUMA” pod HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA SENATU RP – Pana Stanisława Karczewskiego.
FILARY RZECZYPOSPOLITEJ
– obraz powstał pod kierunkiem NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O KULTURZE ZSP w Grójcu – Pani Lidii Wojnowskiej – płótno 70x50 cm, farby akrylowe

„ …musicie mieć w sobie coś z ORŁÓW. Serce orle i wzrok orli. Musicie ducha hartować i wznosić wysoko, aby móc jak ORŁY przelatywać (…) w przyszłość naszej Ojczyzny. Tylko będąc jak ORŁY potraficie przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie ORŁY to wolne ptaki, bo szybują wysoko, a nie pełzają po ziemi…” bł. X Jerzy Popiełuszko Homilia z 26 lutego 1984 r. 

Biało-czerwona FLAGA – której święto obchodzimy 2 maja, GODŁO – Biały Orzeł w koronie na czerwonym polu herbowym, HYMN NARODOWY – Mazurek Dąbrowskiego – to symbole polskiej państwowości i najważniejsze znaki, wyrażające narodową tożsamość Polaków – wokół których gromadzi się też wspólnota obywateli Rzeczypospolitej. W szczególny sposób czujemy łączącą nas więź – podczas świąt narodowych i państwowych – czemu dajemy wyraz przywołując te symbole – wyjątkowo cennych dla wszystkich Polaków – bo wyrażających jedność w różnorodności. Otaczanie symboli Rzeczpospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest zaszczytem, prawem i obowiązkiem każdego z nas. 

Wyróżniona praca konkursowa przedstawia królewskiego ptaka – jednogłowego ORŁA BIAŁEGO w KORONIEGODŁO naszej Ojczyzny – IKONĘ polskiej tożsamości narodowej, dumy i PATRIOTYZMU, rozpostartego na polskim niebie, zastępującym czerwone pole herbowe godła. ORŁA BIAŁEGO – WŁADCĘ naszego dziedzictwa, który dumnie pręży pierś, unosząc się nad Warszawą, czyli tętniącym życiem SERCEM POLSKI – MIASTEM NIEZŁOMNYM, za każdym razem odradzającym się jak Feniks z popiołów – Stolicą NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ. Orzeł króluje nad współczesną Warszawą, unosząc się nad najdłuższą rzeką przepływającą przez nasz kraj – Wisłą, biorąc pod swe skrzydła zarówno lewy jak i prawy brzeg LECHISTANU, jak troskliwy piastun, obejmując bacznym wzrokiem całą dziedzinę, oddaną Mu we władanie, gotów jej strzec z wysokości niebiosów, groźny obrońca, który siłą swych szponów i dzioba przestrzega każdego kto poważyłby się nieostrożnie wyciągnąć chciwą, wrażą rękę po Ziemię naszych Ojców.

Z dumą patrzą na niego wybitni PRZEDSTAWICIELE NARODU – „filary” Państwa Polskiego – nasi władcy – a wśród nich: pierwszy historyczny władca POLAN – Mesco I dux baptizatur, który przyjmując 1052 lata temu – 14 kwietnia 966 roku – chrzest z rąk biskupa Jordana. Tym doniosłym aktem, wprowadził Polskę na światową arenę dziejów. Datę tę uznajemy bowiem za datę chrystianizacji Polski i jednocześnie za alegoryczny początek dziejów PAŃSTWA POLSKIEGO. Politycznym pragnieniem księcia Mieszka I z rodu Piastów, było stworzenie nowoczesnego i suwerennego państwa - księstwa, liczącego się we współczesnej Europie ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO, której nieobca była idea WSPÓLNOTY: wiary, kultury, polityki i gospodarki. 

Kolejną, zaś istotną dla dziejów I Rzeczpospolitej i Europy postacią jest: król Jan III Sobieski – po kądzieli prawnuk hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego POGROMCY Moskwy 4 lipca 1610 r. pod Kłuszynem. Był to wspaniały władca i wielki rycerz – wojownik. VICTORIA pod Wiedniem 12 września 1683 r. – wojsk koalicji sprzymierzonej Europy pod wodzą króla Polski – nad wojskami Imperium Osmańskiego, pozwoliła uratować nie tylko I Rzeczpospolitą, ale również przyszła z ODSIECZĄ CHRZESCIJAŃSKIEJ EUROPIE, kończąc ofensywną politykę Imperium wobec chrześcijańskiej Europy i potwierdzając czynem ideę I RZECZPOSPOLITEJ jako antemurale christianitatum, gdy 5 tysiącom obleganych Wiedeńczyków przez 140 tysięczną armię turecką, król Polski ruszył z odsieczą, prowadząc 27 tysięczną armię, w tym 24 chorągwie husarskie, by stanąć na czele zjednoczonej 70 tysięcznej sprzymierzonej armii chrześcijańskiej Europy, którą poprowadził do zwycięstwa, które liczby nie chce – męstwa potrzebuje jak pisał Jan z Czarnolasu – a co potwierdzają proporcje strat: zabitych – po stronie tureckiej: 20 tysięcy, rannych: 5 tysięcy, gdy po stronie sprzymierzonych wojsk pod dowództwem króla polskiego współtwórcy Ligi Świętej – poległo: 1500, rannych zostało: 2500 rycerzy.

Trzecia z przedstawionych postaci to: Józef Piłsudski - Marszałek Polski, mąż stanu i wielkiej klasy polityk, dzięki któremu przed 100 laty Polacy mogli wykrzyknąć: POLONIA RESTITUTA. Architekt odzyskania po 123 latach zaborów – niepodległości przez Polskę i jeden ze współtwórców odbudowy Państwa Polskiego II RZECZPOSPOLITEJ. Genialnej strategii manewru oskrzydlającego Marszałka, w decydującej fazie wojny polsko-bolszewickiej 12-26 sierpnia 1920 r. w BITWIE WARSZAWSKIEJ – 18 wśród przełomowych bitew w dziejach ludzkości zawdzięczamy zatrzymanie ekspansji bolszewickiej – sił rosyjsko-ukraińskich na Polskę i Europę. Zwycięstwo Polaków 15 sierpnia 1920 r. ‘’CUD NAD WISŁĄ” zadecydowało o zachowaniu niepodległości Państwa Polskiego i przekreśliło plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę zachodnią, ratując ją przed totalitarnym jarzmem.

Wszystkim ważnym wydarzeniom w dziejach naszego Narodu i państwa towarzyszy Orzeł Biały nasza duma, będący na sztandarach zwycięzców, stanowiąc źródło siły, odwagi i mądrości. Dla nas jest to znak łączący wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe pokolenia Polaków w jeden wielki i dumny NARÓD.

MAŁGORZATA NOWAK Uczennica klasy 2a ZSP w Grójcu pod merytorycznym kierunkiem NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO i WIEDZY O KULTURZE, Członka Zespołu ds. Uczniów zdolnych ZSP w Grójcu – Lidii Wojnowskiej.

Polecamy