Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Finał VI edycji konkursu pt. „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”.

Data: 21.03.2018 r., godz. 06.11    2709
Finał konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć" organizowany przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego odbył się 19 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu
Konkurs pt.: „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” odbywał się dwuetapowo. W etapie pierwszym – szkolnym, uczestnicy musieli przygotować prezentację multimedialną o dowolnie wybranej postaci Żołnierza Niezłomnego. Drugi etap to test wiedzy o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym z lat 1944 – 1963. W konkursie wzięło udział 107 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego i przysuskiego.

Finał konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć" organizowany przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego odbył się 19 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu.

Uroczystość rozpoczęła się na placu szkolnym i przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem wojskowym przez żołnierzy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk Jana Kowalewskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego został odczytany Apel Pamięci, po czym Kompania reprezentacyjna 1. Orel oddała salwę honorową.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej szkoły, gdzie zostali przywitani znamienici goście m.in.: Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, minister Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Danuta Pawlik Naczelnik Delegatury IPN w Radomiu, Monika Wziątek-Kaim reprezentantka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Szewczyk Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, ppłk Tadeusz Filipkowski rzecznik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, płk Leon Etwert Prezesa ŚZŻAK Oddział Radom, płk Andrzej Kozera Dowódca 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego wraz z zastępcą płk Piotrem Janickim, ppłk Janusz Ostrowski Dowódca 61. Batalionu Piechoty Lekkiej, ks. Zbigniew Suchecki Dziekan Dekanatu Grójeckiego, ks. Stefan Kazulak, Jan Rejczak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek Ścisłowski Starosta Powiatu Grójeckiego, Dariusz Piątkowski Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, Radni Powiatu Grójeckiego: Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kumorek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Teresa Bednarska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Michał Pruś, Barbara Kowalska, Wiesław Czerwiński, Adolf Maciak, Członkowie Zarządu Rady Powiatu Grójeckiego: Ireneusz Szymczak oraz Wojciech Wojtczak, Mariusz Dziuba Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wraz z przewodniczącym Rady Tomaszem Pietruchą, Dorota Skalińska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu, dyrektorzy szkół, których uczniowie brali udział w konkursie wraz z opiekunami uczestników i wielu innych. 

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła prezentacja dwóch najlepiej ocenionych prac multimedialnych o Żołnierzach Wyklętych przygotowanych przez Adriannę Perkowską z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu, która przygotowała prezentacje o Anatolu Radziwoniku ps. „Olech” oraz Anetę Kruszewską z Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie, która przedstawiła prezentacje o Tadeuszu Pękackim ps. „Sławek”.

Natalia Grochal uczennica ZSP w Grójcu pomiędzy powyższymi prezentacjami wyrecytowała dwa autorskie wiersze poświęcone Żołnierzom Wyklętym pt.: Piszę list do Ciebie...” i „A czemuś Ty...”.

Następnie Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wręczył wyróżnienia, nagrody rzeczowe dla trójki uczniów, którzy po zsumowaniu punktów z testu i prezentacji uzyskali bardzo dobre wyniki, byli to: Patryk Glinka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce, Weronika Rączka z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce oraz Wiktoria Barszcz z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą. 

Zwycięzcami konkursu pt.: „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” zostali Maciej Szajner z Liceum Ogólnokształcącego w Warce oraz Aleksandra Krzyżanowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, którzy w nagrodę pojadą na wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez dr Zbigniewa Kuźmiuka - deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Główne nagrody zostały wręczone przez ministra Marka Suskiego i posła Dariusza Bąka.

Wszyscy laureaci otrzymali również upominki z: Instytutu Pamięci Narodowej, 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, Komendy Wojewódzkiej Uzupełnień Warszawa – Mokotów oraz VI Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podniosłym wydarzeniem było złożenie wyrazów szacunku kombatantom Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec poprzez wręczenie im medali „Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego” przyznanych przez Radę Powiatu Grójeckiego w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia medali oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych dokonał Starosta Marek Ścisłowski z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim i ministrem Markiem Suskim. Odznaczeni zostali: mjr Marian Kołomański, mjr Henryk Kowalczyk i kpt Stanisław Zięba.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani mieli przyjemność wysłuchać pięknego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, oraz obejrzeć wystawy „Całe życie rtm. Witolda Pileckiego dla wolnej i niepodległej” i „Drogi do Niepodległości” przygotowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wystawę „Żołnierze Wyklęci” przygotowanej przez 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny.


Starostwo Powiatowe w Grójcu