Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu.

Data: 28.12.2017 r., godz. 13.43    3206
W dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste użyczenie lokali pod nową siedzibę dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu.
W dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste użyczenie lokali pod nową siedzibę dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu. Umowa użyczenia została zawarta 27 grudnia 2017r. pomiędzy Powiatem Grójeckim reprezentowanym przez Starostę Grójeckiego Marka Ścisłowskiego, Wicestarostę Grójeckiego Dariusza Piątkowskiego a Dyrektorem placówki Beatą Malchrowicz.

Przez wiele lat Poradnia funkcjonowała przy ul. Laskowej 8 w Grójcu, teraz, od 8 stycznia 2018r. będzie przyjmowała swoich klientów w nowo wyremontowanych lokalach przy ul. P.O.W. 4. 

Dzięki nowej lokalizacji placówka w znacznym stopniu polepszy swoje warunki lokalowe i standardy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 

Pracownicy i podopieczni poradni się cieszą, bo warunki, którymi będą dysponowali, są o wiele lepsze niż te dotychczasowe.

W budynku przy ul. P.O.W. 4, który został użyczony Powiatowi Grójeckiemu przez Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorczości, będzie też miała swoją siedzibę Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Starostwo Powiatowe w Grójcu