Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ŚWIĘTO SZKOŁY

Data: 06.11.2017 r., godz. 15.59    1263
ŚWIĘTO PATRONKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JURKACH
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami… tak zazwyczaj zaczynają się najpiękniejsze opowiadania świata – bajki. Takimi właśnie słowami, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach pani Katarzyna Dąbrowska rozpoczęła uroczystości Święta Szkoły. Właśnie 26 października 2017 roku rozpoczęła się nasza wyjątkowa bajka - Święto Patronki Ośrodka Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej. Wyczarowaliśmy w tym dniu spotkanie z zaprzyjaźnionymi Siostrami z Niegowa, Mszę Świętą, program artystyczny nawiązujący do niedawnego Święta Edukacji Narodowej, słodki poczęstunek i obiad.

W organizacji uroczystości pomagały nam czarodziejskie moce, które i tak byłyby niczym, gdyby nie praca wszystkich nauczycieli i pozostałych pracowników Ośrodka. To dzięki nim radośnie świętowaliśmy w gronie gości, a goście wyjechali z niezapomnianymi wrażeniami.

Uroczystość rozpoczęło spotkanie z Matką Generalną Anuncjatą Zdunek oraz Siostrą Margaritą Brzozowską, przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z Niegowa. Siostra Margarita przedstawiła zebranym niezwykłą opowieść, przekazaną w niezwykły sposób, opowiadającą o niezwykłej osobie - Matce Wincencie. Przed naszymi oczami pojawiały się obrazy z życia i działalności Matki, a spokojny głos Siostry przypominał nam jej historię. „Jadwiga Zofia – czy smutny pochód młodości” – to tytuł prezentacji przedstawionej nam przez Siostrę Margaritę w formie teatru obrazkowego „kamishibai”. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania za pomocą ilustracji pojawiających się w małej, drewnianej skrzynce, pełniącej rolę sceny czy ekranu. „Kamishibai” przeniosła nas w świat Matki Wincenty i jej dzieła. Najbardziej zapadła nam w pamięć prośba naszej Patronki, wypowiedziana na łożu śmierci: „Siostry, kochajcie się, Niech będzie świętość na ziemi.” 

Osobę naszej Patronki wspomniał w swojej homilii ksiądz Wojciech Kołakowski, proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Jeziórce, który celebrował Mszę Św. „To Chrystus rozpalił w sercu Matki Wincenty ogień” – powiedział ksiądz proboszcz. „Ciągle w swoim życiu poszukiwała dobra i prawdy, błądzącym ukazywała właściwą drogę życia. Jej dzieło uczy nas, żebyśmy byli zatroskani o dobro, miłość i otwarcie na drugiego człowieka. Bierzmy z Niej przykład” – zaapelował na koniec homilii ksiądz proboszcz.

Po nabożeństwie nastąpiło powitanie gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i zaszczycili nas swoją obecnością. Dyrektor Ośrodka pani Monika Mikołajczyk serdecznie przywitała panią Małgorzatę Piszczek – zastępcę dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, pana Marka Ścisłowskiego – starostę Powiatu Grójeckiego, pana Michała Polewskiego – przewodniczącego Rady Rodziców oraz wspomnianych już wcześniej Matkę Generalną Anuncjatę i Siostrę Margaritę ze Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek z Niegowa oraz księdza proboszcza Wojciecha Kołakowskiego. Szczególne słowa podziękowania za udział w naszym Święcie pani dyrektor skierowała do przedstawicieli firm, które zasponsorowały i wykonały remont łazienek i korytarza w budynku szkoły. Byli wśród nas: pan Piotr Grochowski i pani Justyna Szablińska z firmy ARCHE z Warszawy, pan Gerard Karaś – dyrektor firmy REFLEKS z Białegostoku, pani Anna Pilch z firmy FIVE STARS z Krakowa. Słowa wdzięczności za przekazanie funduszy i okazaną pomoc przy remoncie pani dyrektor skierowała także do pana Łukasza Siczka, do pana Adama Nizio i pana Sebastiana Maciejaka z firmy POLFLOR z Poznania, firmy HILDING z Murowanej Gośliny pod Poznaniem, firmy FORBIS z Warszawy oraz pana Roberta Parola – właściciela firmy remontowo-budowlanej z Woli Worowskiej. Dzięki ich czarodziejskim różdżkom, a tak naprawdę dzięki wrażliwym sercom i ciężkiej pracy ważne pomieszczenia w budynku szkoły zyskały nowe życie. 

Po przedstawieniu i przywitaniu gości przyszedł czas na krótki relaks. Wszyscy udali się do kawiarenki, w której czekał na gości słodki poczęstunek. Ciasta i ciasteczka oferowane w kawiarence wyczarowali uczniowie klasy kucharskiej pod okiem nauczycielki kształcenia zawodowego pani Elżbiety Różańskiej oraz mamy naszych wychowanków: pani Renata Puczyńska i pani Urszula Adamiec. Część z tych smakowitości otrzymaliśmy od naszych zaprzyjaźnionych darczyńców – od państwa Jeznachów, właścicieli cukierni „Jeznach” z Żyrardowa, pana Czesława Dojutrka z Zakładu Piekarsko-Cukierniczego „Dojutrek” z Grójca.

Kolejnym punktem naszej uroczystości były występy uczniów. W ich wykonaniu obejrzeliśmy program artystyczny „Z życia szkoły” przygotowany przez uczniów z okazji Święta Edukacji Narodowej. Autorkami programu były panie Janina Laskowska i Olga Myrcha. Nasi wychowankowie przedstawili szkolne sytuacje widziane ich oczami, przekazali nauczycielom życzenia, które w żartobliwy sposób okazywały wdzięczność za ich trud. I tak: nauczycielowi języka polskiego dziękowali za zaszczepianie mowy polskiej, nauczycielom przedmiotów ścisłych życzyli, aby lewa strona życiowego równania zawsze równała się prawej, nauczycielom historii, geografii i przyrody – życzyli map bez „plam” i umiejętności obierania właściwego kierunku nawet wtedy, gdy wieje wiatr historii, nauczycielce języka rosyjskiego – samych poliglotów, nauczycielom wychowania fizycznego – żeby zawsze wychodzili na prostą i trafiali w dziesiątkę, pani katechetce podziękowali za prostowanie i ucinanie rogów „diabełkom”, nauczycielkom muzyki i plastyki – za rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki i barw, panu informatykowi – jak najmniej wirusów i wielu nowych programów komputerowych, paniom psycholog i pedagogowi – mało urwisów i tylko miłych kontaktów z młodzieżą i rodzicami, pani bibliotekarce – samych chodzących encyklopedii i moli książkowych, pani sekretarce – takiego komputera, który robiłby wszystko sam, paniom sprzątaczkom podziękowali za pomieszczenia zawsze błyszczące czystością, panom konserwatorom życzyli samonaprawialnych klamek, niezbijanych szyb i niespadających liści, a dyrekcji szkoły dziękowali za to, że w murach szkolnych mogą czuć się bezpiecznie, jak u siebie w domu. Niezwykle interesujące były słowa piosenki śpiewanej przez uczniów i niech te właśnie słowa staną się podsumowaniem pragnień nauczycieli, życzeń uczniów i ich dzisiejszego przedstawienia: „Hej, uczniowie! Szkoła wyjdzie wam na dobre!”
Dopełnieniem życzeń uczniów była wysoka ocena pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły wyrażona przez panią dyrektor Monikę Mikołajczyk. Ocena ta przełożyła się na nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które zostały wręczone w dniu dzisiejszym. Przyznane nagrody połączone były z życzeniami „ radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”. 

Po przekazaniu życzeń i informacji o nagrodach, pani Monika Mikołajczyk poprosiła o wystąpienie panią Małgorzatę Piszczek – zastępcę dyrektora Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Z ust pani dyrektor usłyszeliśmy słowa podziękowania za pracę i oddanie oraz życzenia odkrywania własnych dróg i spotykania na nich tylko dobrych ludzi.
Teraz nastąpiło wystąpienie pani Bożeny Kocój. To właśnie Ona zaangażowała kierownictwo firm wymienionych wcześniej przez panią dyrektor Monikę Mikołajczyk do udzielenia pomocy naszemu Ośrodkowi. „Dzięki dobrym ludziom, których spotkałam na swojej drodze, możliwa była ta pomoc. Nie musiałam długo prosić. Przedstawiłam potrzeby i… ci dobrzy ludzie zaczęli działać. Jestem im za to bardzo wdzięczna i pięknie dziękuję w imieniu dzieci, które z tych wyremontowanych pomieszczeń teraz korzystają. Widzą zmianę, doceniają ją i wzajemnie się pilnują, żeby nikt niczego nie zniszczył.”

Jako kolejna głos zabrała Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z Niegowa Siostra Anuncjata Zdunek. Podziękowała Ona za rodzinną atmosferę dzisiejszej uroczystości i pamięć o Matce Wincencie Jadwidze Jaroszewskiej, która jest przecież założycielką Zgromadzenia mającego swoją siedzibę w Niegowie. „Ufamy, że Matka Wincenta porusza serca i, jak każda matka, ma dla swoich dzieci coś dobrego” – powiedziała Siostra Anuncjata i na ręce pani dyrektor przekazała słodkości dla wychowanków naszego Ośrodka. Przekazała też zaproszenie do Samarii na uroczystość z okazji 118 rocznicy urodzin Matki Założycielki, do wspólnej modlitwy za jej życie i dzieło w dniu 7 marca 2018 roku. Swoje wystąpienie, Siostra Anuncjata, zakończyła gratulacjami dla pracowników Ośrodka - ludzi dobrej woli oraz dla pracowitych, utalentowanych uczniów.

Obchody Święta Szkoły – Święta Patronki naszego Ośrodka w roku 2017 dobiegły końca. Odbyły się w atmosferze radości, poszanowaniu pamięci i dorobku Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, podziękowaniu za oddaną pracę nauczycieli, wdzięczności za pomoc, jakiej udzielili nam ludzie o wrażliwych sercach.

„Zakończyła się nasza dzisiejsza bajka. Pisaliśmy ją wspólnie, my - organizatorzy uroczystości oraz nasi znamienici goście” – tymi słowami wicedyrektor Ośrodka pani Katarzyna Dąbrowska zamknęła obchody Święta Szkoły. Radosnym uwieńczeniem było wspólne zdjęcie, do którego chętnie ustawili się uczniowie, nauczyciele i goście.

info. SOSW Jurki

Polecamy