Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU.

Data: 13.06.2017 r., godz. 17.03    2037
Rada Powiatu Grójeckiego podczas sesji w dn. 9 czerwca 2017r. udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku oraz Komisja Rewizyjna.
Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Szanowni Państwo,

Rada Powiatu Grójeckiego podczas sesji w dn. 9 czerwca 2017r. udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku oraz Komisja Rewizyjna.

Chciałbym podziękować Członkom Zarządu oraz tym Radnym, którzy przez cały rok wspierali nasze działania. Gratuluję odwagi i determinacji, dziękuję za poparcie w sprawach istotnych dla powiatu. Czasami działaliśmy bardzo szybko, aby pozyskać środki, gdy pojawiła się taka szansa. Dzięki Wam możliwe było zrealizowanie celów zapisanych w ubiegłorocznym budżecie.

Absolutorium to także podsumowanie pracy wszystkich Pracowników starostwa oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych. Dziękuję za odpowiedzialną realizację założeń i dobre gospodarowanie finansami.

I chociaż podczas głosowania Radni nie byli jednomyślni, cieszę się, że grupa osób niezadowolonych z systematycznej poprawy sytuacji w powiecie jest coraz mniejsza. Przeciw absolutorium głosowali radni: Maciej Dobrzyński, Janusz Karbowiak, Krzysztof Fiks, Zygmunt Merski i Krzysztof Ambroziak.

Współpraca nie jest obowiązkiem, ale przywilejem.

Starosta Grójecki
Marek Ścisłowski

Polecamy