Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na Targach Edukacyjnych.

Data: 13.04.2017 r., godz. 15.43    863
Wybór szkoły, która pomagałaby realizować edukacyjne marzenia, jest ważnym zadaniem uczniów klas trzecich gimnazjum. Pomocą w rozwiązaniu tego problemu mogą być lokalne Targi Edukacyjne.
Wybór szkoły, która pomagałaby realizować edukacyjne marzenia, jest ważnym zadaniem uczniów klas trzecich gimnazjum. Pomocą w rozwiązaniu tego problemu mogą być lokalne Targi Edukacyjne.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zaprezentowało ofertę edukacyjną podczas targów w Warce (18 III), Stromcu (24 III), Grabowie (29 III) i Belsku Dużym (30 III). Kolorowe, wiosenne stoisko szkoły zachęcało do skupienia uwagi na proponowanych przez CKZiU w Nowej Wsi w roku szkolnym 2017/2018 kierunkach kształcenia. 

Młodzi, ambitni, kreatywni i świadomie planujący swą przyszłość absolwenci gimnazjum mogą w Nowej Wsi poznawać tajniki następujących zawodów: technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa, technik obsługi turystycznej o profilu stewardesa i pilot wycieczek, technik geodeta o profilu geoinformatyka, technik ekonomista o profilu memedżersko-prawnym, technik ogrodnik o profilu logistyka produktów ogrodniczych oraz technik usług fryzjerskich z elementami wizażu. 

We wszystkich zawodach celem szkoły jest wysoki poziom kształcenia teoretycznego i praktycznego. Warunkiem realizacji tego celu jest kompetentna kadra pedagogiczna, odpowiednia baza dydaktyczna, współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie) oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami (m.in. Starostwem Powiatowym w Grójcu, Zakładem Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości), uczestnictwo w licznych projektach i programach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. w programie ERASMUS+, „Działaj lokalnie”). Potwierdzeniem renomy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest wieloletnia tradycja szkoły ogrodniczej i sukcesy jej uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Od pierwszego września 2017 roku w ofercie edukacyjnej CKZiU w Nowej Wsi jest również Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie ogrodnik. 

Idea Targów Edukacyjnych symbolicznie wpisuje się w aktualną porę roku. Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, a absolwenci gimnazjum planują nowe życie, w nowej szkole. Jest to również czas nadziei i optymizmu - a tego przede wszystkim życzymy młodym ludziom planującym kierunek indywidualnego rozwoju zawodowego. A najlepszy kierunek – to Nowa Wieś!

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Polecamy