Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Będą się uczyć w Niemczech!

Data: 13.04.2017 r., godz. 15.37    938
Od kilku lat uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczą w projekcie pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie - staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.
Od kilku lat uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczą w projekcie pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie - staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Projekt, dofinansowany w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie. 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez odbywanie trzymiesięcznych zagranicznych staży zawodowych. Uczniowie wyjeżdżają do gospodarstw rolnych w Niemczech, gdzie poznają lokalne sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt przy użyciu najnowszych technologii. Zdobywają w ten sposób wiedzę praktyczną, rozwijającą indywidualny potencjał zawodowy młodego człowieka. Pobyt w Niemczech jest także okazją do doskonalenia znajomości języka obcego i poznania stylu życia, kultury i obyczajów naszych sąsiadów zza Odry. 

W tym roku do programu zakwalifikowały się trzy osoby: Mateusz Ogrzywalski z klasy trzeciej, Magdalena Korcz i Patrycja Jasiówka z klasy czwartej. Wszyscy kształcą się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dla Magdy i Patrycji będzie to kolejny wyjazd na zagraniczny staż zawodowy w Niemczech. Z poprzedniego wróciły bardzo zadowolone!

Uczniowie podkreślają, że zagraniczne praktyki to cenne doświadczenie – zarówno w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, jak i w dziedzinie rozwoju osobowości. Takie stwierdzenia dowodzą z kolei, że różne formy kształcenia praktycznego są niezwykle ważnym elementem oferty dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Jest to również priorytet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Szkoła oferuje w roku 2017/2018 naukę w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik geodeta i technik usług fryzjerskich. Zgodnie z zakresem reformy edukacji prowadzony będzie nabór do Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie ogrodnik. Niezależnie od typu szkoły kształcenie teoretyczne i praktyczne we wszystkich zawodach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi prowadzone jest na wysokim poziomie w trosce o twórczy rozwój młodzieży. 

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Polecamy