Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PAULINA KĘPKA Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W NOWEJ WSI NAJLEPSZA

Data: 13.04.2017 r., godz. 15.30    837
PAULINA KĘPKA Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W NOWEJ WSI NAJLEPSZA WŚRÓD FINALISTÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „JAK ZREFORMOWAĆ GOSPODARSTWO MOJEGO OJCA?”
Konkurs jest organizowany pod patronatem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych szkół rolniczych i szkół ponadgimnazjalnych. Celem nadrzędnym Konkursu jest zwiększenie liczby osób z wykształceniem wyższym wśród mieszkańców terenów wiejskich, zajmujących się pracą w gospodarstwach. Konkurs ma także skłonić młodzież z obszarów wiejskich do większej aktywności pozaszkolnej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu modernizacji wybranego gospodarstwa rolnego. Powinien on zawierać kompleksowy opis dotychczasowego stanu gospodarstwa, projekt zmian, źródła ich finansowania, rachunek oraz bilans ekonomiczny.

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi od kilku lat z sukcesami uczestniczą w Konkursie, wspierani przez panią Marię Kocewiak, nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Do finału konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” w edycji 2016/2017 zakwalifikowała się Paulina Kępka – uczennica III klasy technikum w zawodzie technik ekonomista. Po etapie regionalnym zajęła ona pierwsze miejsce.

Ogólnopolski finał odbędzie się 20 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Każdy z finalistów dokona prezentacji pracy przed Centralną Komisją Egzaminacyjną. Członkami Komisji konkursowej są eksperci szkół rolniczych. Nagrodą w konkursie dla najlepszych prac jest indeks na wyższą uczelnię rolniczą, biorącą udział w programie.
Gratulujemy Paulinie i jej opiekunce. Ich zaangażowanie w przygotowanie pracy konkursowej zaowocowało spektakularnym sukcesem i stanowi dowód, że warto stawiać sobie wyzwania wymagające wysiłku. 

Trzymamy kciuki za Paulinę i życzymy jej zdobycia indeksu.

Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.


Polecamy