Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Katyń… ocalić od zapomnienia- uroczystość ZSP w Jasieńcu

Data: 06.04.2017 r., godz. 09.00    1463
Katyń… ocalić od zapomnienia- uroczystość ZSP w Jasieńcu
Wierni słowom Jana Pawła II „Człowiek nie może pozwolić , żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności” spotkaliśmy się 2 kwietnia w kościele parafialnym w Boglewicach by uczcić pamięć ppor. Stanisława Mikołajczyka, nauczyciela i mieszkańca Boglewic zamordowanego strzałem w tył głowy w roku 1940 przez NKWD. Uroczystości te odbyły się już po raz siódmy, a wpisują się w ogólnokrajowe obchody ku czci ofiar zamordowanych w Katyniu.

O godzinie 11.00 proboszcz parafii Boglewice ks. kanonik Mirosław Lewaszkiewicz oraz ks. kanonik Roman Ołtarzewski odprawili uroczystą Mszę Świętą, następnie młodzież ZSP w Jasieńcu zaprezentowała krótki program artystyczny poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej. Później złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ppor. Stanisława Mikołajczyka, która dzięki staraniom rodziny i proboszcza parafii została umieszczona w kościele w roku 1995 roku . Uroczystość kontynuowano na zewnątrz, gdzie przed Dębem Pamięci zapalono znicze. Przedstawiciel Jednostki Wojskowej 1 Ośrodka Radiotelegraficznego w Ogrodzienicach wezwał poległych i zamordowanych bohaterów do apelu. Po tym żołnierze oddali salwę honorową. Oprawę muzyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta OSP Jasieniec pod batutą Michała Balcerowicza.

Uroczystość zaszcicili swoją obecnością: Pani Weronika Piwarska reprezentująca Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej pana Stanisława Karczewskiego, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Dariusz Bąk , Pani Teresa Bednarska reprezentującą Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Marka Suskiego i jednocześnie wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego , Pan Marek Ścisłowski Starosta Powiatu Grójeckiego, Pan Władysław Kumorek – przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, Radni Powiatu Grójeckiego, Pan Michał Pruś – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, pan Marek Pietrzak Wójt Gminy Jasieniec, pan Tomasz Podhorecki Sekretarz Gminy Jasieniec, pani Elżbieta Krawczyk- Skarbnik Gminy Jasieniec , Pan Grzegorz Osiński Przewodniczący Rady Gminy Jasieniec, Radni Gminy Jasieniec, żołnierze z 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach z mjr Piotrem Struskim, mjr Januszem Ostrowskim i kpt. Michałem Śniadym, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu z kapelmistrzem Michałem Balcerowiczem, poczty sztandarowe szkół i instytucji Gminy Jasieniec, Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jasieniec, Harcerze z 44 szczepu Drużyn Harcerskich z Jasieńca , pan Dariusz Dylicki prezes Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, dyrektorzy szkół Gminy Jasieniec i Powiatu Grójeckiego, Rodzina porucznika Stanisława Mikołajczyka, zgromadzeni goście . Nie zabrakło również mieszkańców Parafii Boglewice.

Spotkanie w Boglewicach zostało zainicjowane przez Dyrektora ZSP w Jasieńcu panią Dorotę Nowak-Michałowską i nauczycieli przy współpracy z proboszczem parafii w Boglewicach i władzami gminy Jasieniec, po przystąpieniu w 2011 roku do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest posadzenie 21 857 Dębów Pamięci każdemu Bohaterowi zamordowanemu w Katyniu. Dąb ppor. Mikołajczyka ma numer 3653.

Edyta Urbańczyk - Rosłoń
Polecamy