Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dwie nowoczesne karetki dla PCM Grójec

Data: 10.01.2017 r., godz. 15.01    5702
Nowe ambulanse otrzymało Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu. Oficjalne przekazanie odbyło się 9 stycznia 2017r. Karetki poświęcił proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grójcu ks. kanonik Zbigniew Suchecki.
Nowe ambulanse otrzymało Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu. Oficjalne przekazanie odbyło się 9 stycznia 2017r. Karetki poświęcił proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grójcu ks. kanonik Zbigniew Suchecki.

Wszystkich zgromadzonych na poniedziałkowych uroczystościach powitała Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Marzena Barwicka.

Spółka się rozwija

Wśród gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Marek Suski, reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego Weronika Piwarska, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Wicestarosta Grójecki Dariusz Piątkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Władysław Leszek Kumorek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego Teresa Bednarska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Michał Pruś, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Wojciech Wojtczak, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Paweł Siennicki, Radna Powiatu Grójeckiego Anna Steczkowska, Radna Powiatu Grójeckiego Barbara Kowalska, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariusz Dziuba, p.o. dyrektora SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Robert Schönpflug, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych, personel PCMG oraz prasa.

Prezes Marzena Barwicka podziękowała wicewojewodzie oraz staroście za wsparcie finansowe placówki. Dodała, że przez wiele lat szpital był niedofinansowany, nie przeprowadzano żadnych nowych inwestycji. - Rok 2016 był dla spółki trudny, jednak PCM zaczyna rozwijać się i inwestować – stwierdziła Marzena Barwicka.

Całkowity koszt zakupu dwóch karetek sanitarnych Renault Master to 779 375,08zł. Wojewoda Mazowiecki przeznaczył na ten cel kwotę 599 994zł, dotacja ze starostwa Powiatowego wyniosła 149 999zł, spółka PCM zabezpieczyła jako wkład własny kwotę 29 382,08zł.

Rezerwa uruchomiona

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wspomniał, iż środki przekazane przez województwo pochodzą z rezerwy budżetowej. – Naprawdę słowa uznania należą się posłowi Markowi Suskiemu za wsparcie tej cennej inicjatywy u pani premier. Nie jest bowiem wcale takie proste uruchomienie rezerwy budżetowej – dodał wicewojewoda.

Poseł Marek Suski pogratulował prezes Marzenie Barwickiej dwóch nowych ambulansów, które poprawią lokalną organizację pracy systemu ratownictwa medycznego. Zapewnił, że w sprawie karetek dla placówek medycznych w powiecie grójeckim działał wspólnie z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim dla dobra mieszkańców rejonu grójeckiego.

O tym, że w PCM Grójec będzie coraz lepiej jest przekonany również starosta Marek Ścisłowski. – Zamknęliśmy rok, który przysporzył spółce, a tym samym i samorządowi wielu kłopotów – mówił starosta. – Jednak z najgorszymi poradziliśmy sobie i mamy nadzieję, że teraz już będzie coraz lepiej.

Przypomnijmy, że w grudniu 2016r. dwie nowe karetki otrzymał również SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Ambulanse sanitarne ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym kosztowały 808 663,75 zł. Wojewoda Mazowiecki dofinansował zakup w 80 procentach tj. 646, 931 zł. Pozostałe 20 procent tj. 161 732, 75 zł. pochodziło z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu (153 646, 11 zł) oraz SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą (8 086,64 zł).

Nowe ambulanse dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilica oraz PCM Grójec zapewnią właściwą organizację pracy systemu ratownictwa medycznego w powiecie grójeckim, co przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości i standardu świadczonych usług. 

Starosta Grójecki składa serdeczne podziękowania Wojewodzie Mazowieckiemu za zaangażowanie i wsparcie finansowe przy zakupie nowoczesnych karetek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

BPiFE

Inwestycje w PCM Grójec

W 2016r. do PCMG zakupiono 8 kardiomonitorów oraz stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania serca. Całkowity koszt pierwszego zakupu to 236 001,60 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Zdrowia z Programu Polcard – 128 904,00 zł, środki własne –107 097,60 zł. 

Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania serca to wydatek 38 499,84 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Zdrowia z Programu Polcard – 18 811,97 zł, środki własne – 19 687,87 zł. Dodatkowo blok operacyjny został doposażony w zestaw laparoskopowy (całkowity koszt: 169 825,85 zł, w tym: darowizna z PZU – 50 000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Grójcu – 119 825,85 zł), a oddział chirurgii ogólnej otrzymał videokolonoskop z wyposażeniem (koszt: 115 560,00 zł, w tym :dotacja celowa: 100 000,00 zł z Urzędu Gminy i Miasta Grójec, środki własne 15 560,00). Do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakupiono ze środków własnych bronchofiberoskop z wyposażeniem za kwotę 46 980zł.

Oddział ginekologiczno-położniczy został wyposażony w dwa łóżka porodowe - całkowity koszt: 38 340,97 zł, w tym: darowizna z firmy Faurecia – 36 000,00 zł, środki własne – 2 340,97 zł. Oddział neurologii z pododdziałem udarowym otrzymał 5 łóżek oraz 17 materacy. Całkowity koszt łóżek: 25 941,60 zł – darowizna z firmy Faurecia. Ze środków własnych zakupiono do izby przyjęć aparat EKG z wózkiem za kwotę 4 854,60zł.