Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

CKZiU w Nowej Wsi promuje Honorowe Oddawanie Krwi

Data: 25.11.2016 r., godz. 05.33    2595
CKZiU w Nowej Wsi promuje Honorowe Oddawanie Krwi
W listopadzie 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przystąpiło do akcji organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi - „Twoja krew, moje życie”. W ramach akcji, której celem jest promowanie Honorowego Oddawania Krwi i kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych, odbywały się zajęcia lekcyjne, przygotowano także okolicznościowe gazetki. Nad właściwym przebiegiem tych działań czuwała pani Anna Dacka - opiekun szkolnego Koła HDK.

Idea pomocy potrzebującym poprzez oddawanie krwi jest obecna w naszej szkole nieomal od początku jej istnienia. W ciągu minionych 40 lat uczniowie, nauczyciele i absolwenci oddali ponad 900 litrów bezcennego daru życia – krwi. Dowodzi to szczególnej wrażliwości członków naszej szkolnej społeczności na potrzeby innych i gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy.

info. CKZiU w Nowej Wsi