Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Polonia z całego świata zawitała do Warki.

Data: 08.09.2016 r., godz. 06.49    3976
5 września do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych niemal z całego świata.
5 września do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych niemal z całego świata: z Brazylii, Australii, Kanady, USA, RPA, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Kazachstanu, Białorusi, Litwy. Tego dnia w Senacie RP odbyła się uroczystość powołania 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów, a po oficjalnych uroczystościach w Senacie – zaprosił Radę do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej zwiedzili muzeum w towarzystwie dyrektor Iwony Stefaniak oraz wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka. Następnie, w Centrum Edukacyjno-Muzealnym odbyło się spotkanie Rady z marszałkiem Senatu. W spotkaniu wzięli udział również: starosta grójecki Marek Ścisłowski, burmistrz Warki Dariusz Gizka oraz dyrektor Browaru Leszek Kałuża.

Dyrektor muzeum podziękowała marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu za pamięć o wareckim muzeum i zaproszenie Polonijnej Rady do Warki, gratulowała wybranym członkom Rady i poleciła muzeum na przyszłość. Podziękowania i gratulacje złożyli również starosta Marek Ścisłowski oraz burmistrz Warki Dariusz Gizka. Burmistrz Warki przedstawił pokrótce miasto, zaprosił Gości polonijnych do wykorzystywania w przyszłości potencjałów turystycznych Warki, a także jej walorów przyrodniczych i kulturowych. 

Podczas spotkania w muzeum, marszałek Senatu przedstawił wszystkich członków Rady, a następnie każdy z nich zabrał głos. W skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej weszli: Stanisław Aloszko - prezes Federacji Polonii Francuskiej, Adam Bąk - prezes Adam M. Bak Foundation (USA), Maria Szonert Binienda - wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich, Andżelika Borys - przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa - prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Halina Csúcs Lászlóné - Rzecznik Narodowości Polskiej, Zgromadzenie Narodowe Węgier, Jan Cytowski - prezes Rady Polonii Świata, Adam Gajkowski - wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii, Barbara Kukulska - prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu (RPA), Tomasz Machura - powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, ksiądz Zdzisław Malczewski - rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Piotr Małoszewski - wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Tadeusz Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (Szwecja), Ewa Stasinowska - prezes Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie (Holandia), Aleksandra Ślusarek - przewodnicząca Związku Repatriantów RP - z Kazachstanu i Rita Tamašunienė - poseł do litewskiego Sejmu, przewodnicząca klubu parlamentarnego AWPL-ZchR.

Po spotkaniu w wareckim muzeum, Polonijna Rada udała się do Krynicy Górskiej, gdzie w dniach 6-8 września odbywa się Forum Polonijne 2016 i Forum Ekonomiczne.

Dziękujemy marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu za zaufanie i zaproszenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej do naszego muzeum i miasta. Wszystkim Członkom Rady jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za spotkanie.

Muzeum im. K. Pułaskiego