Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Grójecka Straż Pożarna ostrzega

Data: 03.12.2015 r., godz. 00.00    4547
Na terenie powiatu grójeckiego od początku sezonu grzewczego odnotowano już 12 pożarów w obiektach mieszkalnych i gospodarczych związanych z użytkowaniem instalacji grzewczych. Wskutek tych zdarzeń 1 osoba odniosła obrażenia a straty w mieniu sięgają kilkuset tysięcy złotych.
Na terenie powiatu grójeckiego od początku sezonu grzewczego odnotowano już 12 pożarów w obiektach mieszkalnych i gospodarczych związanych z użytkowaniem instalacji grzewczych. Wskutek tych zdarzeń 1 osoba odniosła obrażenia a straty w mieniu sięgają kilkuset tysięcy złotych.Niestety zdecydowana większość pożarów powstała z powodu zaniedbań właścicieli lub użytkowników obiektów mieszkalnych.

Wielu z tych zdarzeń można byłoby uniknąć przestrzegając elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego a w szczególności:
1. Sprawdzać drożność przewodów wentylacyjnych i kominowych.
2. Usuwać zanieczyszczenia z przewodów kominowych urządzeń opalanych paliwem gazowym co najmniej dwa razy w roku a urządzeń opalanych paliwem stałym cztery razy w roku,
3. Kontrolować stan kominów zwracając szczególną uwagę na pęknięcia i nieszczelności także na odcinkach przebiegających przez poddasza i strychy,
4. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach gdyż może to prowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
5. W kotłowniach i piwnicach zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy piecem CO a materiałami opałowymi,
6. Nie ogrzewać pomieszczeń przy pomocy kuchni gazowej - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
7. Wykorzystując do ogrzania pomieszczeń urządzenia elektryczne, ustawiać je na podłożu niepalnym, z dala od zasłon, firanek czy innych materiałów rozprzestrzeniających ogień,
8. Do ogrzewania stosować tylko urządzenia sprawne, posiadające odpowiednie osłony i zabezpieczenia,
9. Nie pozostawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bez dozoru, a opuszczając mieszkanie wyłączać je z sieci.

Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie powyższych zasad, co pozwoli zapobiec wielu ludzkim tragediom.