Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

FORUM AKTYWNYCH NGO POWIATU GRÓJECKIEGO

Data: 07.12.2021 r., godz. 10.00    220
W środę 1 grudnia w Wilkowie odbyło się FORUM AKTYWNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GRÓJECKIEGO. Tematem przewodnim spotkania była ekonomia społeczna i jej wpływ na rozwój regionu.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Grójeckiego. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy dot. nowych przepisów dla organizacji pozarządowych oraz podsumowanie współpracy Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatem Grójeckim w ciągu dwóch ostatnich lat. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu KGW, Powiat Grójecki mógł zorganizować Dożynki Powiatowe oraz Światowy Dzień Jabłka. Podczas spotkania Władze Powiatu złożyły podziękowania tym Kołom, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat angażowały się 
w działania społeczne prowadzone przez Powiat Grójecki. Podziękowania otrzymało, aż 20 KGW! 
Na początku spotkania Dorota Lenarczyk ze Stowarzyszenie W.A.R.K.A. podsumowała działalność stowarzyszenia, które jest jedną z najprężniej działających organizacji 
w naszym powiecie i jako jedyna organizacja parasolowa działa na rzecz 3-sektora.
Ważną częścią wydarzenia były prelekcje, dotyczące nowych zmian prawnych obejmujących organizacje pozarządowe – w zakresie ustawy o dostępności oraz ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, poprowadzone przez Joannę Krasnodębską reprezentującą Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Stowarzyszeniu BORIS.
Spotkanie zakończył występ muzyczny Katarzyny Ambroży i Andrzeja Zaręby oraz kreatywne animacje dla społeczników prowadzone przez Monikę Górniewicz ze stowarzyszenia ANIMATOR 
z Lasek.
Wydarzenie było dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
i Powiatu Grójeckiego w ramach projektu „Sieć Aktywnych NGO Powiatu Grójeckiego” realizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
W spotkaniu uczestniczyły Władze Powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, Wicestarosta Jolanta Sitarek oraz członkowie Zarządu Powiatu —Andrzej Zaręba 
i Marzena Kołacz-Rosołowska . W wydarzeniu uczestniczyli również: Radny Powiatowy Grzegorz Górski, przedstawiciele Stowarzyszenia  W.A.R.K.A. oraz reprezentantki LOWES prowadzonego przez Stowarzyszenie BORIS: Wiceprezes - Joanna Krasnodębska i Członek Zarządu - Katarzyna Leśko.
Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
i Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS.
Organizacje pozarządowe reprezentowali:  KGW Klawe Drwalewianki, KGW Dębnowolanki, KGW Dąbrówka Stara, KGW Cychrowianki, KGW Gośniewice, KGW w Boglewicach, KGW Wolanki z Woli Palczewskiej, KGW Chynów,  Grupa Retro z Błędowa, KGW Zgrane Panie Olszew, KGW Dziarnowianki, KGW Magierowa Wola, KGW "Ale Laski”, KGW Rososzanki, KGW Dziarskie Babki KOCERANY, KGW "Manhatan” z Machnatki, KGW w Wilczorudzie, KGW Koniczynki, KGW Cudawianki Machcin, KGW ‘’Na obcasach” Lewiczyn, KGW ‘’Wilhelmowska Kraina”, KGW Sułkowice, KGW Goszczyn, KGW w Bończy, KGW Wał oraz Stowarzyszenie Made in Bończa, Stowarzyszenie ANIMATOR oraz  Stowarzyszenie Przyjaciół PSP w Sielcu. Dziękujemy Kołom Gospodyń za przygotowanie ciast, natomiast szczególne podziękowania kierujemy na ręce KGW Wilków za przybycie i przygotowanie słodkiego poczęstunku.