Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowy Tomograf Komputerowy w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Data: 18.10.2021 r., godz. 08.00    608
W sobotę, 16 października odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego tomografu komputerowego dla szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Tomograf został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu samorządu województwa mazowieckiego oraz środków unijnych

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ma nowy Tomograf Komputerowy

Prace adaptacyjne związane z instalacją tomografu komputerowego rozpoczęły się w szpitalu w Nowym Mieście w 2021 roku, mimo że pomieszczenie dla tego urządzenia zostało przygotowane już w 2014 roku . Jednakże przez te ostatnie lata nie poczyniono żadnych starań, by zapewnić sprzęt niezbędny do diagnozowania wielu chorób.

Dopiero w 2021 r. dzięki staraniom Dyrekcji Szpitala, Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Urzędu Marszałkowskiego uruchomiono program, który zapewnił nowomiejskiemu szpitalowi dostęp do profesjonalnego sprzętu medycznego.

W SPZOZ został zamontowany nowy sprzęt najwyższej klasy TOMOGRAF KOMPUTEROWY – model TK Hitachi Supria 16/32. Jest to wszechstronne urządzenie, które odpowiada na różne potrzeby diagnostyczne, oferując pomoc w obrazowaniu, zwiększoną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo badania. Unikalna konstrukcja tomografu ułatwia pracę operatora i redukuje niepokój pacjenta związany z badaniem.

SP ZOZ jest partnerem projektu „ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2”, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt jest w znacznej mierze finansowany ze środków unijnych.

W dniu 16 października 2021 r. nastąpiło uroczyste przekazanie tomografu dla SPZOZ. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik- Honorowy Obywatel Nowego Miasta, Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek, Radni Rady Powiatu na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Karbowiakiem, pracownicy SPZOZ oraz zaproszeni goście.

Poświęcenia dokonał ks. Dziekan Mariusz Zembrzuski wraz z Ojcem Andrzejem kapelanem nowomiejskiego szpitala.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za wszelkie dobro skierowane do SPZOZ. To dzięki staraniom Marszałka Adama Struzika i Radnych Sejmiku szpital dostał nowy tomograf, ambulans i szereg innego sprzętu, środki ochrony indywidualnej za kwotę ponad 7 milionów.

Dyrektor szpitala podziękowała również Staroście Powiatu Grójeckiego i Radnym Powiatu na czele z Przewodniczącym Januszem Karbowiakiem za pomoc w pozyskiwaniu środków, za dofinansowywanie oraz za poparcie mające na celu pozostawienia szpitala w niezmienionej formie.

Słowa podziękowania skierowała również do Radnego Powiatu pana Krzysztofa Fiksa, który przez wiele lat dba i wspiera ten nowmiejski szpital szpital oraz dzięki Niemu udaje się pozyskiwać duże pieniądze dla tego szpitala
tekst SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą


Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=u4-mbSOpRZs
Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=410408057216471