Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

3.458.082 zł rządowego wsparcia dla Powiatu Grójeckiego

Data: 04.02.2021 r., godz. 13.00    431
We wtorek 26 stycznia 2021 roku odbyło się podpisanie trzech umów pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a samorządem Powiatu Grójeckiego na zadania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Rządowe wsparcie dla Powiatu Grójeckiego 

We wtorek 26 stycznia 2021 roku odbyło się podpisanie trzech umów pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a samorządem Powiatu Grójeckiego na zadania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

W imieniu Powiatu Grójeckiego umowy o dopłatę w wysokości 3.458.082 zł na 17 linii komunikacyjnych podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek oraz Skarbnik Powiatu Witold Kępka. Ze względu na stan epidemii na terenie kraju podpisanie umów odbyło się drogą elektroniczną.

W bieżącym roku dopłatą objętych zostało 14 linii autobusowych funkcjonujących na terenie Powiatu Grójeckiego oraz dwie linie prowadzące do Góry Kalwarii i jedna do Mszczonowa. Warunkiem niezbędnym do uruchomienia linii komunikacyjnych wykraczających poza granice naszego powiatu było zawarcie porozumień z powiatami Piaseczyńskim i Żyrardowskim.

Dzięki połączeniom autobusowym mieszkańcy mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Linie komunikacyjne, które zostały objęte dofinansowaniem będą funkcjonowały do końca 2021 roku.

Połączenia autobusowe uruchomione w 2021 roku w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych:
1. Grójec – Pniewy – Kruszew – Bikówek – Grójec
2. Grójec – Pniewy – Karolew
3. Grójec – Machnatka – Worów – Grójec
4. Grójec – Dańków – Mogielnica – Dębnowola
5. Grójec – Błędów – Wilków
6. Grójec – Mogielnica – Nowe Miasto
7. Grójec – Sadków Szlachecki – Złota Góra – Grójec
8. Grójec – Piekiełko – Lewiczyn – Goszczyn
9. Grójec – Lipie – Zalesie – Machnatka
10. Grójec - Błędów – Gołosze – Nowe Miasto
11. Grójec – Boglewice – Nowa Wieś – Warka
12. Grójec – Nowy Miedzechów – Nowa Wieś – Warka
13. Grójec – Przydróżek - Zbrosza Duża
14. Grójec – Chynów – Grójec
15. Grójec – Pniewy – Mszczonów
16. Grójec – Góra Kalwaria przez Chynów
17. Chynów – Góra Kalwaria