Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Komisja Zdrowia Rady Powiatu w SOR Grójec

Data: 14.12.2020 r., godz. 13.00    650
W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i przeciwdziałania bezrobociu Rady Powiatu Grójeckiego, która sprawdzała stan wykonanych prac na terenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego budowa dobiega końca.
Przy PCM Grójec powstaje nowoczesny budynek o powierzchni ponad 1300 m2. Wewnątrz budynku trwają obecnie intensywne prace porządkowe. Dyrekcja szpitala rozpoczęła rozmowy rekrutacyjne z kadrą medyczną, która już wkrótce rozpocznie pracę na oddziale. Równocześnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyposażenie SOR-u w specjalistyczny sprzęt ratunkowy. Jak zapewniają władze Powiatu Grójeckiego środki na ten cel zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok, gdzie 80% wartości sprzętu ma stanowić dotacja z Ministerstwa Zdrowia.
Nowy oddział ratunkowy grójeckiego szpitala realnie poprawi ochronę zdrowia i zapewni możliwość szybszego wsparcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jego funkcjonowanie diametralni zmieni zasady przyjmowania pacjentów na Izbie Przyjęć, ponieważ nowy SOR przejmie jej zadania. W SOR dokonywana będzie wstępna kwalifikacja chorych, wykonywane będą wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany będzie kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.
W ramach zadania powstało również lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zapewni w razie konieczności niezwłoczny transport sanitarny do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych niezbędnych świadczeń.