Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nazdzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grójeckiego

Data: 09.11.2020 r., godz. 17.00    874
Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak w dniu 12 listopada 2020 r. /czwartek/ o godz. 9ºº zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Grójeckiego, która odbędzie się w formie obrad on-line
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2020 r. /czwartek/ o godz. 9ºº zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Grójeckiego, która odbędzie się w formie obrad on-line zgodnie z zapisem art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmieniająca uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020,
3.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2020-2032.
4. Zamknięcie posiedzenia.

LINK DO BIP

Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego
Janusz Karbowiak