Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Akcja „Sprzątanie Świata” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.

Data: 16.10.2020 r., godz. 09.00    156
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu wzięli udział w kolejnej, już 27 Akcji Sprzatanie Świata Polska. Dla uczniów zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej oraz wspólne sprzątanie pobliskiego terenu.
Tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich z powodu pandemii Covid-19, cel jednak pozostał ten sam. Poprzez organizację aktywności organizatorzy szkolnej akcji działają na rzecz kształtowania proekologicznych postaw u uczniów oraz utrwalenia zasad segregacji odpadów. W ramach akcji Sprzątania Świata zorganizowano konkurs plastyczny ,,Recykling na miarę – żyć w harmonii z Ziemią’’, który polegał na przygotowaniu prac artystycznych z materiałów wtórnych. W konkursie wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej. Zwycięzcą został Szymon Gwizdała, drugie miejsce zajął Mateusz Lesiak, a trzecie Szymon Wójcik.
Dodatkowo nauczyciele otrzymali pakiet między innymi z kartami pracy, propozycjami zabaw, które stanowiły pomoc w prowadzeniu zajęć. 

Uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli w wyznaczone miejsca, by przeprowadzić prace porządkowe na obszarze okalającym budynki szkoły oraz warsztatów. Znalezione odpady segregowano zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki. Dzięki zaangażowaniu i dokładności uczestników akcji zebrano i posegregowano kilkanaście worków odpadów.Na tym jednak tegoroczne działania ekologiczne się nie kończą. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaczy dołączył do XV edycji ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 2020, w ramach której uczniowie i nauczyciele włączają się w zbiórkę używanych, niepotrzebnych lub starych telefonów. Zebrane telefony po ewentualnej naprawie mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom.Edukacja ekologiczna dla uczniów i nauczycieli naszej placówki ma szczególne znaczenie, ponieważ patronem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego jest Św. Franciszek z Asyżu – pierwszy ekolog. Propagowanie prośrodowiskowych postaw pozytywnie wpływa na uczniów, którzy mają świadomość, jak ważna dla środowiska jest selektywna zbiórka odpadów i ich recykling. Organizatorzy: Barbara Dudek
Magdalena Sarniak
Dariusz Zgieb