Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Automatyczna stacja meteorologiczna dla mieszkańców Powiatu

Data: 21.07.2020 r., godz. 14.00    1546
Powiat Grójecki uzyskał dotacje na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.


Powiat Grójecki uzyskał dotacje na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego na działce Powiatu w Nowej Wsi gm. Warka.
Wykonana stacja będzie pracowała w systemie monitoringu suszy IUNG w Puławach, a dane przekazywane będą także do Województwa i mieszkańców Powiatu Grójeckiego.
Stacja będzie wyposażona w urządzenie do transferu danych i oprogramowanie do obsługi stacji w celu bezpośredniego transferu danych z stacji do bazy danych IUNG (podłączonego do publicznej sieci internetowej). 
Ponadto  stacje zostanie wyposażona w dwa dodatkowe urządzenia tj. czujnik usłonecznienia i czujnik zwilżenia liścia. Zarówno lokalizacja stacji, jak i sposób zagospodarowania ogródka będą zgodne z wymaganiami IUNG.

W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia spełniające wymagania dla stacji bez stałego źródła zasilania min. datalogger z pamięcią wewnętrzną danych min. 10 MB Flash, oprogramowanie pomiarowe loggera, szafa z tworzywa sztucznego do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych do zasilania z baterii słonecznej, maszt o wysokości min. 12 m zestaw zasilający stację (panel fotowoltaniczny, turbina wiatrowa i bufor akumulatorowy), wiatromierz, czujnik temperatury i wilgotności powietrza z osłoną antyradiacyjną, czujniki temperatury powietrza i temperatury przygruntowej z osłonami, czujnik temperatury gleby, deszczomierz całoroczny.

Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania: 62 000,00 zł, w tym : środki własne Powiatu 14 000,00zł (nie mniej niż 22,58 %), max wysokość dotacji 48 000,00 zł co stanowi 77,42% wartości zadania.

Stacja ponadto spełni funkcje dydaktyczne dla potrzeb szkoły ponadpodstawowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcącej absolwentów m.in. w kierunkach rolniczo-sadowniczych. 

Montaż czujnika usłonecznienia posłuży m.in. do określenia ilości dni słonecznych np. w roku na podstawie warunków określonych przez WMO - (Światowa Organizacja Meteorologiczna).
Natomiast montaż czujnika zwilżenia liścia wykrywającego obecność kondensacji wody na jego czułej powierzchni. Jest idealnym rozwiązaniem do przewidywania występowania pewnych chorób grzybowych.
Dzięki stacji zwiększy się skuteczność planowania zabiegów ochronnych dla rolnictwa i przełoży się na zmniejszenie chemizacji środowiska naturalnego i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych.