Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ważna informacja dla uczniów biorących udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki

Data: 30.06.2020 r., godz. 15.00    1703
Prosimy wszystkich tegorocznych absolwentów o zapoznanie się z informacją
Szanowni Państwo,

wniosek w powiecie grójeckim dla szkół, które mają rekrutację elektroniczną
UZUPEŁNIACIE I ODDAJECIE TYLKO JEDEN RAZ
DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU

(pomimo, iż można mieć różne szkoły
o różnych kierunkach na wniosku)
Zabronione jest wielokrotne tworzenie wniosków
i zanoszenie ich do kilku szkół (dot. szkół które biorą udział w rekrutacji elektronicznej VULCAN)

Jeżeli uczeń chce brać udział w rekrutacji w kilku szkołach, to we wniosku wybiera (DODAJE) kolejno szkoły i kierunki, które go interesują.
Ważna jest kolejność!
Szkoła i kierunek na pierwszym miejscu - to szkoła,
do której zanosimy wniosek (tylko i wyłącznie!)

Jeżeli kandydat chce brać udział w rekrutacji w Szkole np. A lub szkole B lub szkole C to kolejno dodaj te szkoły i kierunki na listę wyboru.
Sprawa najważniejsza,
nie wolno zmieniać kolejności wyboru szkół i kierunku po dostarczeniu wniosku, nawet jeśli
nie został jeszcze zaakceptowany.
Jeśli kandydat chce tego dokonać musi poinformować szkołę o takiej zmianie.