Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konkurs ofert na organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych zalecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2016 w zakresie kultury fizycznej, spotu i turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Data: 30.11.2015 r., godz. 00.00    5374
Zarząd Powiat Grójeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zalecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2016 w zakresie kultury fizycznej, spotu i turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiat Grójeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zalecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2016 w zakresie kultury fizycznej, spotu i turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 listopada 2015