Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Domy Pomocy Społecznej w Tomczycach i w Nowym Mieście nad Pilicą (ul. Ogrodowa) na liście jednostek, które otrzymają pomoc rzeczową od Samorządu Województwa Mazowieckiego w postaci urządzeń do dezynfekcji powietrza.

Data: 29.04.2020 r., godz. 13.00    1037
Nasze dwa DPS znalazły się w gronie 60 placówek opiekuńczych w województwie mazowieckim, które otrzymają wsparcie sprzętowe.

Domy Pomocy Społecznej w Tomczycach i w Nowym Mieście nad Pilicą (ul. Ogrodowa) na liście jednostek, które otrzymają pomoc rzeczową w postaci urządzeń do dezynfekcji powietrza z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Nasze dwa DPS znalazły się w gronie 60 placówek opiekuńczych w województwie mazowieckim, które otrzymają wsparcie sprzętowe.
Zarząd województwa podjął decyzję o przeznaczeniu 600 tys. zł na zakup sprzętu, który pomógłby domom pomocy społecznej w walce z epidemią koronawirusa. Z wygospodarowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej środków możliwy będzie zakup aż 60 urządzeń – po jednym do wybranych placówek.
W domach pomocy społecznej przebywają osoby najbardziej narażone na zachorowanie i komplikacje w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Trudne warunki mają również pracownicy DPS-ów. Od początku ze środowisk pracowników pomocy społecznej płynęły apele o zabezpieczenie ich pracy. Domy pomocy społecznej prowadzone są przez samorządy gmin lub powiatów, a także przez fundacje lub podmioty prywatne. Z powodu ograniczeń prawnych, proponowane przez samorząd województwa wsparcie może trafić jedynie do DPS-ów prowadzonych przez samorządy
– Podopieczni domów pomocy społecznej oraz ich pracownicy są bardzo narażeni na zakażenie. W ich przypadku do walki z epidemią niezbędne jest trzymanie się rygorystycznych procedur, ale też stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, a tych często brakuje – mówił marszałek województwa Adam Struzik. – Dlatego decydujemy się na przekazanie sprzętu do dezynfekcji powietrza, który kupimy za środki wygospodarowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń zmniejszą ryzyko zakażenia w domach pomocy społecznej. – Domy pomocy społecznej w całym kraju znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśniała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
W ramach wygospodarowanych przez MCPS środków finansowych możliwe jest kupienie 60 urządzeń, które funkcjonalnością zbliżone są do modeli oczyszczaczy zakupionych przez zarząd województwa dla mazowieckich szpitali.
– Od początku ogłoszenia epidemii w kraju podejmujemy różne działania, które są wsparciem dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych wykluczonych grup. Zdecydowaliśmy, że w momencie, gdy nie ma sposobności do przygotowywania szkoleń, konferencji i spotkań, które organizowaliśmy dla tych grup i dla pracowników pomocy społecznej, środki na te wydarzenia chcemy przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby placówek, bo liczy się teraz bezpieczeństwo ich pracowników i podopiecznych – podsumowuje Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Na podstawie informacji prasowej: http://mcps.com.pl/informacje-prasowe/sejmik-zgodzil-sie-na-zakup-sprzetu-do-dezynfekcji-dla-60-dps-ow-z-mazowsza/