Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Apel Starosty oraz Wniosek do Wojewody Mazowieckiego

Data: 19.03.2020 r., godz. 10.00    1154
W związku z rosnącą liczbą stwierdzonych przypadków zachorowań w Powiecie Grójeckim. Starosta Grójecki podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie najbardziej zagrożonych obszarów.
W dniu 28 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym szczegółowo omówiono sytuacje związana z koronawirusem na terenie naszego kraju. W posiedzeniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie, dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, Prezes PCM w Grójcu oraz przedstawiciele służb, inspekcji, straży i wojska.

Następne posiedzenie odbyło się 12 marca 2020 r. na którym w związku z rozwojem sytuacji Starosta powołał 7-osobowy Sztab Kryzysowy, który na bieżąco odbywa posiedzenia oraz monitoruje sytuację i stan zagrożenia epidemicznego w powiecie.

Wszystkie informacje przekazywane są Zarządowi Powiatu, który na swoim posiedzeniu w dn. 18 marca 2020 r. podjął uchwałę dot. zmiany organizacji pracy w formie ograniczenia przyjmowania interesantów w budynku Starostwa oraz w jednostkach podległych i zobowiązał Starostę do wydania w tej sprawie Zarządzenia.

19 marca 2020 r. Starosta Grójecki podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie Sił Zbrojnych RP dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Sztab jest stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szpitalami Powiatowymi i będzie Państwa w miarę możliwości na bieżąco informować o sytuacji w powiecie.WNIOSEK DO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO: