Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście

Data: 27.11.2015 r., godz. 00.00    5166
20 listopada 2015r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy 26. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka.
20 listopada 2015r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy 26. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie i pracownicy SOSW aktywnie uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami tego dnia. Pod kierunkiem pań: Elżbiety Gajewskiej i Moniki Żółcińskiej, dzieci przygotowały gazetkę na temat praw dziecka. 

Chcąc przybliżyć uczniom zagadnienia z tego zakresu wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzili zajęcia lekcyjne, podczas których przystępnie omówiono temat. 

Panie: Elżbieta Gajewska i Anna Piwnik przeprowadziły konkurs plastyczny pt. „Prawa dziecka”, który adresowany był do wszystkich uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą i miał na celu utrwalenie znajomości tematu poprzez samodzielne wykonanie prac plastycznych ilustrujących prawa dziecka. Prace wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi, a jury oceniając je, zwracało szczególną uwagę na estetykę, oryginalność oraz zgodność z tematyką. 

W wyniku konkursu wyłoniono następujących zwycięzców. Pierwsze miejsce w konkursie zajął uczeń gimnazjum - Łukasz Grot, uczniowie szkoły podstawowej: Kamil Zagdański, Piotr Bartos, Karol Pszczółkowski, Mateusz Lesiak i Marcin Jopek otrzymali wyróżnienia.

Kulminacyjnym momentem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka był udział w happeningu przygotowanym przez panie: Joannę Skrzydłowską, Wioletę Orzechowską i Monikę Żółcińską. Podczas happeningu, uczniowie zademonstrowali w wybrany przez siebie sposób wylosowane wcześniej jedno z praw dziecka. Pomysłów nie brakowało. Odgrywano scenki, śpiewano piosenki, recytowano wiersze, przygotowano plakaty itp. 

Część happeningu przeznaczono na debatę, podczas której uczniowie dyskutowali nad hierarchią ważności poszczególnych praw. Efektem dyskusji było stworzenie piramidy ważności praw zawartych w konwencji. Uczniowie przedstawili też przykłady łamania praw dziecka.

Efektem końcowym happeningu było ustalenie listy „Protektorów dzieci" - ich obrońców i pomocników, do których zawsze mogą się zwrócić, gdy uważają, że łamane są ich prawa.

Te niezwykle ważne zagadnienia, dzięki ciekawie przygotowanej formie przekazu, utrwaliły w świadomości dzieci, że one też mają swoje prawa, które należy respektować. 

To była wyjątkowo cenna przygoda dydaktyczna dla wszystkich – dzieci, młodzieży i dla dorosłych. 


Anna Piwnik